Strona główna » Blog » Leczenie uzależnień » Uzależnienie od alkoholu » Nadużywanie alkoholu. Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Nadużywanie alkoholu. Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Życie z kimś, kogo kochasz, kto zmaga się z problemem uzależnienia, jest niezwykle trudne i frustrujące. Możesz odczuwać bezradność, mieć poczucie winy, zwłaszcza, gdy Twoje próby pomocy są odrzucane. Z tego artykułu dowiesz się, jak możesz spróbować pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć.

Szukasz profesjonalnego wsparcia w walce z uzależnieniem alkoholowym dla bliskiej Ci osoby? Skontaktuj się z nami!

503 909 093

Nawet niewielka ilość wypitego alkoholu może wpływać na zachowanie i zaburzać działanie układu nerwowego człowieka. Skutków nadużywania alkoholu jest wiele. Są wśród nich m.in.:

 • obniżona zdolność prawidłowego osądu,
 • zanik samokrytycyzmu i logicznego myślenia,
 • brak samokontroli,
 • upośledzenie tzw. uczuciowości wyższej (zachowania chorego mogą być nieetycznie, niemoralne, znikają wyrzuty sumienia),
 • zrywanie więzi rodzinnych,
 • problemy zdrowotne.

Zachowania alkoholika

W miarę postępowania choroby kontrolę nad życiem osoby uzależnionej przejmują instynkty, popędy i zachowania postrzegane nieraz jako „dziwne”.

Zachowania nietypowe, aspołeczne, zaskakujące, budzące odrazę, sprzeciw. Pojawiają się problemy w pracy, kłótnie, awantury, przemoc słowna lub fizyczna.

Część osób uzależnionych, mimo nałogu, potrafi jednak normalnie funkcjonować. Stąd skutecznie ukrywa problem, zaprzeczając jego istnieniu. A skoro nie widzi problemu, to nie chce również podjąć leczenia. Specjaliści wskazują również, że czynnikiem skutecznie powstrzymującym alkoholika przed leczeniem, są objawy zespołu abstynencyjnego, a w zasadzie lęk przed ich doświadczeniem.

Jak czytamy na stronie Instytutu Jagiellońskiego, według badań RARHA blisko 7% dorosłych Polaków przyznało się, że codziennie pije piwo. Wśród konsumentów około 40% spożywa piwo przynajmniej raz w tygodniu, po wyroby spirytusowe sięga mniej niż 10% badanych, a po wyroby winiarskie około 4%.*

Pytanie czy mają problem, czy go widzą i czy chcą sobie pomóc.

Jak możesz pomóc alkoholikowi? Jak przekonać go do podjęcia leczenia?

Podopieczni naszego ośrodka terapii uzależnień OD-NOWA często opowiadają o tym, że wypierali sygnały świadczące o uzależnieniu. Bycie alkoholikiem łączyło się dla nich ze wstydem i było, w ich rozumieniu, oznaką słabości. O różnych fazach alkoholizmu przeczytasz w innym artykule.

Jeśli zastanawiasz jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć, oto, co możesz zrobić, aby zmotywować go do podjęcia terapii leczenia alkoholizmu.

  1. Edukuj się. Zrozumienie tak zwanych mechanizmów choroby i tego, jak alkohol wpływa na człowieka, ma ogromne znaczenie. Dzięki temu możesz lepiej wczuć się w sytuację bliskiej osoby w czynnym uzależnieniu, w to, co czuje i przez co przechodzi.
Zachowanie alkoholika
W miarę postępowania choroby kontrolę nad życiem alkoholika przejmują instynkty, popędy i zachowania aspołeczne, nietypowe, często budzące odrazę, sprzeciw. Ich dewastującymi skutkami dotknięte jest także otoczenia, w tym najboleśniej rodzina alkoholika.
Wiedza na temat przebiegu choroby alkoholowej
Wiedza na temat przebiegu choroby alkoholowej pozwala dawać realną pomoc i ograniczyć ryzyko współuzależnienia. Z postawą opartą na empatii i współczuciu łatwiej podjąć rozmowę na temat podjęcia terapii odwykowej.
 1. Okaż wsparcie. Mając wiedzę na temat choroby alkoholowej i jej przebiegu masz większą szansę wesprzeć pomagając. W przeciwnym razie możesz zagubić się w mechanizmach współuzależnienia, które wspierają rozwój choroby, a nie leczenie.
  Z postawą opartą na współczuciu łatwiej podjąć rozmowę na temat terapii. Powiedz, że się przejmujesz i martwisz. Zwróć uwagę na to, aby słowa wypowiadane podczas tej trudnej rozmowy zawierały pozytywny przekaz i nie miały formy pretensji i oskarżeń. Więcej na temat tego, jak rozmawiać z alkoholikiem dowiesz się z artykułów na blogu.

 1. Bądź cierpliwy. To jedno z najtrudniejszych zadań, jakie staje przed bliskimi alkoholików. Osoba uzależniona często zaprzecza istnieniu problemu, unika rozmów lub zaczyna być nerwowa i agresywna. Pamiętaj o tym, aby zachować spokój i nie tracić panowania nad sobą. Złość może spowodować jedynie opór i rozkręcić awanturę.

  1. Ustal granice. Jednym ze sposobów pomocy choremu może być jasne postawienie granic. Ustalenie zasad. I trzymanie się ich. Tutaj kilka sugestii, czego nie robić:
  • nie wchodź w interakcje z alkoholikiem, gdy jest pod wpływem alkoholu,
  • nie pożyczaj i nie dawaj mu pieniędzy,
  • nie kupuj mu alkoholu,
  • nie płać za niego rachunków,
  • nie akceptuj przemocy,
  • nie usprawiedliwiaj w pracy,
  • nie sprzątaj po libacjach.

Ustanowienie i egzekwowanie granic pozwala bliskim na stopniowe zajęcie się własnym życiem, a osobie uzależnionej na zmierzenie się z naturalnymi konsekwencjami swoich działań. Jednakże stawianie spraw w ten sposób to trudny proces, wymagający siły i wsparcia z zewnątrz. Grupa dla współuzależnionych lub terapia indywidualna to niezbędne minimum. Warto też przejść się na spotkania grup Al-Anon. To wspólnota dla osób współuzależnionych od alkoholików.

Dlaczego tak ważne jest wsparcie? Ponieważ, jeśli zostajesz z czynnym alkoholikiem w dyskusjach sam na sam, to często tracisz poczucie rzeczywistości wobec jego tłumaczeń i przerzucania na Ciebie odpowiedzialności za jego chorobę. Więcej o tym, jak postępować z alkoholikiem dowiesz się z innych artykułów dostępnych na odnowa24h.pl.

  1. Poszukaj profesjonalnej pomocy. Jeśli Twoje próby pomocy nie przynoszą efektów i chory nadal nie chce się leczyć, zwróć się po pomoc do specjalisty. Być może konieczna będzie interwencja, która ma na celu doprowadzenie chorego do placówki. Sesja interwencyjna jest konfrontacją. Ma ona charakter rzeczowy, konkretny i życzliwy wobec osoby uzależnionej. Jej celem jest doprowadzenie do decyzji o leczeniu i kontaktu z np. ośrodkiem terapii uzależnień.
  2. Zadbaj o siebie. Jeśli jesteś osobą bliską alkoholika pamiętaj o tym, aby zadbać o siebie. Mimo, iż nie jesteś w stanie kontrolować zachowań chorego, masz wpływ na to, jak myślisz, reagujesz i jak uczestniczysz lub nie w rozwoju choroby. Koniecznie przeczytaj również o tym, czym jest współuzależnienie.

Nieleczona choroba alkoholowa – droga w jednym kierunku...

Przebieg choroby alkoholowej jest jak sinusoida – okresy trzeźwości przeplatają się z ciągami. Jednak, jeśli chory nie podejmie leczenia, za którymś razem droga w dół może okazać się bezpowrotna i prowadzić do śmierci.

Przemoc w chorobie alkoholowej
W trakcie choroby alkoholowej pojawiają się kłótnie, awantury, przemoc słowna lub fizyczna. Postawienie granic i konsekwentne ich egzekwowanie pozwala bliskim na "odzyskanie" własnego życia, a osobie uzależnionej na zmierzenie się z konsekwencjami swoich działań.

Bliscy chorych trafiających do naszego ośrodka terapii uzależnień często tracą nadzieję, że choremu uda się wyjść z nałogu. Mają w pamięci niespełnione obietnice poprawy.

Leczenie uzależnienia od alkoholu to proces, dlatego najlepiej skorzystać ze specjalistycznego wsparcia terapii uzależnień. Znajdziesz je w naszym ośrodku leczenia uzależnień Od-NOWA.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: