Strona główna » Blog » Leczenie uzależnień » Leczenie narkomanii » Leczenie odwykowe – jak pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć

Leczenie odwykowe – jak pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć

Twój bliski jest uzależniony od narkotyków, a Ty nie potrafisz przekonać go do podjęcia leczenia? Tracisz nadzieję i coraz częściej ogarnia Cię bezradność? Przeczytaj, jak nakłonić narkomana do terapii. Przeczytaj, jak pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć, i jak nakłonić go do podjęcia terapii.

 

Czujesz, że sam już sobie nie radzisz? Skontaktuj się z nami – wspólnie przekonamy bliską Ci osobę do podjęcia wysiłku na drodze do wolności od uzależnienia.

Uzależnienie to złożony problem dotykający zarówno chorego, jak i jego rodzinę. Przyznanie się do bezradności przez osobę uzależnioną staje się możliwe dopiero wtedy, gdy poczuje się ona pokonana przez własną chorobę. Narkomani nieraz przez długi czas zaprzeczają istnieniu problemu, udając, że to, co robią, było zamierzone. Jednocześnie odrzucają pomoc z zewnątrz. Kiedy się jednak na nią zdecydują, mogą wybierać spośród wielu form terapii uzależnień, m.in. korzystając z pomocy specjalistycznych ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków

Zanim jednak uznają, że chcą podjąć terapię w odpowiedniej placówce leczniczej, muszą przejść niełatwy proces dojrzewania do tej decyzji. W tym procesie nieocenionym wsparciem, a zwykle i katalizatorem, są najbliżsi narkomana. Rola ich wsparcia zwykle jest nie do przecenienia. Jak ją dobrze wypełnić?

Poznaj problem – pierwszy krok do osiągnięcia celu leczenia

Uzależnienie od narkotyków ma ogromną siłę. Dla przykładu heroina uzależnia prawie dwukrotnie bardziej niż alkohol. Błagalne prośby o zaprzestanie nie mają wystarczającej siły, aby powstrzymać obsesję zażywania. Nawet pragnienie zaprzestania może okazać się niewystarczające. Jak często słyszymy od pacjentów: „To, że powiedziałem sobie: koniec z tym, rzucam to, już nigdy więcej – w praktyce niczego nie zmieniało. Następnego dnia była kolejna działka.”

Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak nakłonić narkomana do leczenia uzależnienia od narkotyków, zacznij od zrozumienia czym jest narkomania, od zdobycia wiedzy na temat jej przyczyn i skutków, od spotkania ze specjalistą.

Poszukaj wsparcia specjalisty od terapii osób uzależnionych od narkotyków

Rodziny osób trafiających do naszego ośrodka terapii Od-Nowa mają podobne historie. Opowiadają nam o kolejnych nieudanych próbach rozmowy, o poczuciu krzywdy, o chęci odcięcia się na zawsze od człowieka, który „kiedyś był kimś innym”. Te pytające „Co się z nim stało?”przepełnione łzami oczy matek, zawsze poruszają do głębi.

Rozejrzyj się więc za formami pomocy również dla siebie, poszukaj poradni leczenia uzależnień. Jeśli znajdziesz ośrodek czy terapię, możesz powiedzieć o tym uzależnionemu. Jak to zrobić? Czytaj dalej.

Porozmawiaj z narkomanem

Nie wywieraj jednak na nim presji. Rozpoczynając rozmowę z narkomanem, pamiętaj o:

 • zachowaniu spokoju
 • unikaniu oskarżeń mogących spowodować kłótnię
 • okazaniu wsparcia (powiedz bliskiemu, że obawiasz o jego zdrowie i życie).
Kobieta patrząca w okno
Narkomania to choroba, która dotyka bliskich uzależnionego. Próby bliskich przekonania do zaprzestania brania są niewystarczające. Czują się skrzywdzeni, winni, że nie udaje się pomóc, że nie potrafią zapobiec obsesji zażywania.

Nie znaczy to, że po tej rozmowie od razu pójdzie się leczyć. Ale jeśli będziesz stał po jego stronie, zawsze gotowy pomóc w momencie, gdy tej pomocy potrzebuje, to wówczas się po nią do Ciebie zwróci. Daj mu sygnał: jestem, czekam, pomogę. Nie używaj słów: musisz się leczyć, nie ma innego wyjścia, już nie mogę z tobą wytrzymać. To nie zadziała. Odsunie się od Ciebie i możesz nawet stracić z nim kontakt osobom czynnym trudno utrzymać bliskie więzi, są odcięte od emocji w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

Z tego samego powodu nie odwołuj się do jej/jego empatii wobec Twojej osoby. Narkotyki skutecznie wyniszczają uczucia, prowadząc do degradacji zdrowia psychicznego emocjonalnego, a w konsekwencji mogą stać się przyczyną wykluczenia społecznego. Narkoman skoncentrowany jest na dostarczeniu sobie ulgi w coraz silniejszych stanach cierpienia. Twoje uwagi typu Mi też jest ciężko, Zobacz, jak ja cierpię spotkają się najwyżej z poczuciem winy z jego strony, co stanie się kolejnym cierpieniem i powodem do „zażycia ulgi”.

Narkotyki sprawiają, że osoba uzależniona ma niskie poczucie własnej wartości. Często wydaje jej się, że nie ma dla niej pomocy i nie jest jej warta. Pacjenci naszego ośrodka leczenia uzależnień często mówią o silnym poczuciu izolacji i inności. Czują się dziwni i nienormalni. A do tego żyją w poczuciu zagrożenia i buntu wobec wszelkich reguł i zasad. Więc, jeśli chcesz coś narzucić osobie czynnej, to spowoduje tylko jej protest.

Jak rozmawiać z narkomanem – wskazówki

 • zapewni chorego, że jest dla Ciebie ważny
 • powiedz, że nadal go kochasz
 • zaoferuj swoją pomoc w powrocie do normalnego życia
 • powiedz, że ulgę, jakiej potrzebuje, może znaleźć w terapii.

Na koniec zapytaj czy rozważy skorzystanie z pomocy ośrodka leczenia narkomanii. Wiedz o tym, że bez względu na to, co mówi chory, on nie chce być uzależniony. Może chce nadal zażywać, ale nie chce cierpieć z powodu skutków uzależnienia. To pewien paradoks, który narkoman potrzebuje dostrzec. Tych dwóch rzeczy pogodzić się nie da. Zrozumienie tego to motywacja do leczenia.

Daj odczuć konsekwencje społeczne

Motywacja do podjęcia terapii pojawia się również w przypadku, kiedy konsekwencje zażywania zaczynają znacznie przerastać przyjemność. Nie chroń osoby uzależnionej przed konsekwencjami jej zachowania i dopilnuj, by odczuła je jak najszybciej. To trudne, ale konieczne.

Zatem:

 • nie dawaj narkomanowi pieniędzy,
 • nie bierz odpowiedzialności za jego zachowania,
 • nie akceptuj przemocy z jego strony,
 • nie kryj go przed prawem (czasem zagrożenie aresztem czy karą więzienia motywuje do zdrowienia).

Silnym motywatorem jest zagrożenie rozpadem rodziny, hospitalizacja lub śmierć innego uzależnionego z bliskiego grona. Jakkolwiek jest to brutalne, to takie zdarzenia działają i często mogą nakłonić narkomana do podjęcia leczenia.

Podejmij tzw. interwencję

Jeżeli kolejne próby pomocy nic nie wnoszą, można ostatecznie spróbować tak zwanej interwencji. Polega ona na doprowadzeniu chorego do placówki leczącej uzależnienia bez jego wiedzy, gdzie się udaje. A następnie przeprowadzeniu z nim rozmowy w większym gronie osób życzliwych uzależnionemu – zwykle rodziny i/lub przyjaciół – przy aktywnym wsparciu terapeuty uzależnień, który moderuje spotkanie. Uczestnicy interwencji wspólnie pokazują swój punkt widzenia na uzależnienie bliskiej im osoby od substancji psychoaktywnych.

Sesja interwencyjna odbywa się w atmosferze życzliwości wobec osoby uzależnionej. Ma charakter rzeczowy i konkretny. Jej celem jest przekonanie chorego do podjęcia decyzji o leczeniu.

Nie ma lekarstwa na uzależnienie. Jednak terapia może pomóc i dać narzędzia pozwalające odzyskać radość z życia.

Uzależnienie od narkotyków wpływa na poczucie odosobnienia i wywołuje opór przed stosowaniem się do norm i reguł. Próby przekonania do podjęcia leczenia odwykowego rodzą bunt.

Przymusowe leczenie osób uzależnionych – czy można zmusić do terapii?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. Innymi słowy, nie można zmusić narkomana do podjęcia terapii.

Ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki od tej reguły – skierowanie na przymusowe leczenie jest możliwe tylko w przypadku osób niepełnoletnich (art. 30 ww. ustawy) lub ubezwłasnowolnionych oraz w przypadku sprawców przestępstw, które pozostają w związku z zażywaniem środków odurzających lub psychotropowych (art. 71 ust. 1 i 2). Na przymusowe leczenie może skierować jedynie sąd.

To może być dla Ciebie pomocne: Jak pomóc dziecku uzależnionemu od narkotyków

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że – jak zwracają uwagę specjaliści leczenia odwykowego – w przypadku wszystkich form uzależnienia, a zwłaszcza w przypadku narkomanii, instytucjonalnie narzucony przymus leczenia może mieć wpływ na pozbawienie chorego motywacji wewnętrznej. Jak wcześniej wspomnieliśmy jest ona kluczowa, aby osiągnąć zakładany cel leczenia, tj. zmianę zachowania oraz postawy osoby uzależnionej.

Potrzebujesz pomocy w ratowaniu zdrowia i życia osoby uzależnionej od narkotyków?  Skontaktuj się z nami – skutecznie pomagamy pokonać uzależnienia i znaleźć drogę do szczęśliwego życia bez narkotyków. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: