Wykonaj pierwszy krok - Bezpłatna konsultacja 
Zadzwoń pod numer 503 909 093 lub 730 909 093 

Terapia uzależnień – Warszawa i okolice – odnowa24.pl

Uzależnienie to choroba, która wpływa negatywnie na wiele aspektów życia. Prowadzi do wyniszczenia organizmu, problemów w pracy oraz kłopotów rodzinnych. Nieleczone uzależnienie może skutkować degradacją do marginesu społecznego oraz wykluczeniem, dlatego tak ważne jest szybkie zdiagnozowanie problemu. Terapia uzależnień to proces długotrwały, składający się z wielu etapów, daje jednak szanse na całkowity powrót do zdrowia.

Terapia uzależnień – profesjonalna pomoc w wyjściu z nałogu

Nie ma reguły, która warunkowałaby podatność na nałogi. Uzależnienie dotyczy wszystkich klas społecznych i w równym stopniu dotyka kobiety, mężczyzn, bezrobotnych oraz pracujących na wysokich stanowiskach. Z tego względu terapia uzależnień prowadzona jest w indywidualny sposób, a jej przebieg dobiera się do potrzeb oraz stanu chorego. Nałóg dotyczy nie tylko samego uzależnionego, ale także osób znajdujących się w jego otoczeniu, które również odczuwają negatywne skutki współuzależnienia.

Terapia uzależnień jest przede wszystkim procesem psychologicznym, który ma na celu:

  • zdiagnozowanie problemu,
  • pomoc w zrozumieniu źródła uzależnienia,
  • wsparcie psychiczne ze strony doświadczonych terapeutów,
  • pokazanie drogi do życia w trzeźwości,
  • uświadomienie negatywnych skutków, jakie towarzyszą uzależnieniu.

Terapia uzależnień może dotyczyć alkoholizmu, narkomanii i lekomanii, a jej przebieg zależy od zaawansowania choroby oraz potrzeb chorego.

Terapia uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm (zwany także uzależnieniem od alkoholu) jest nałogiem zagrażającym życiu. W samej Polsce co roku odnotowuje się ponad 4000 zgonów związanych z nadużywaniem alkoholu. Dzieje się tak, gdyż uzależnienie od napojów z procentami jest najbardziej widoczne w społeczeństwie, a sam alkohol jest łatwo dostępny. Alkoholicy często zaczynają od wypicia symbolicznej lampki wina po pracy, co w krótkim czasie zmienia się w coraz większą ilość wypijanych mocnych trunków codziennie.

Utrata kontroli nad piciem to jeden z objawów, które świadczą o chorobie alkoholowej. Terapia uzależnienia od alkoholu ma na celu uświadomienie choremu, że nadużywanie wysokoprocentowych trunków wpływa destrukcyjnie nie tylko na niego, ale także całe jego otoczenie. Alkoholizm to choroba nieuleczalna. Jednak prawidłowo poprowadzona terapia uzależnienia od alkoholu może pomóc wyjść z nałogu oraz zapobiegać jego nawrotom. Zazwyczaj jej przebieg obejmuje stacjonarną detoksykację, psychoterapeutyczną pomoc, leczenie odwykowe oraz – najlepiej przez całe życie – aktywne uczestniczenie w grupach wsparcia dla anonimowych alkoholików.

Terapia dla uzależnionych od narkotyków

Terapia choroby alkoholowej prowadzona w prywatnej klinice leczenia alkoholizmu pod Warszawą odbywa się etapami, zazwyczaj są to:

Uzależnienie od narkotyków jest znacznie mniej powszechne niż alkoholizm. Jednak narkomanów można spotkać we wszystkich klasach społecznych i grupach wiekowych. Najczęściej używanymi narkotykami są konopie indyjskie, amfetamina, kokaina, heroina i halucynogeny (np. LSD). Narkomania jest chorobą, której nie można zwalczyć samodzielnie – konieczna jest terapia osób uzależnionych od tych nielegalnych substancji.

Skorzystanie ze specjalistycznej pomocy pokonywania uzależnień to bardzo ważny krok na drodze do wyjścia z nałogu. Terapia psychologiczna krótko- i długoterminowa jest niezbędną formą wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Czasami konieczna jest też terapia stacjonarna w ośrodku leczenia uzależnień i wsparcie grup samopomocowych. Program odwykowy opracowuje się w zależności od stopnia zaawansowania uzależnienia i rodzaju narkotyku. W naszym ośrodku w Ostrówku pod Warszawą terapia uzależnień ustalana jest indywidualnie, żeby pomóc każdemu pacjentowi osiągnąć stan całkowitej abstynencji.

Terapia dla osób uzależnionych od leków

Czasami środki przeciwbólowe, niekiedy środki przeczyszczające, innym razem leki na alergie, uspokojenie lub coś na sen. Ucieczka w świat leków prowadzi do lekomanii. Zwykle zaczyna się od kilku tabletek w tygodniu, a potem dziennie. Ostatecznie prowadzi to do stanu niemożności funkcjonowania bez uzależniającej substancji.

Terapia lekomanii jest długotrwałym i zwykle bardzo stresującym dla uzależnionego procesem. Dlatego ważne jest, by chory trafił pod skrzydła osób, które okażą mu zrozumienie i dadzą czas. W naszym ośrodku pod Warszawą terapia uzależnień prowadzona jest z najwyższą troską o pacjenta. Sam proces wsparcia psychoterapeutycznego poprzedzony jest zabiegiem detoksykacji w szpitalu. Dopiero po tym zabiegu następuje indywidualna terapia uzależnień.

Warszawa – terapia uzależnień w prywatnej klinice – odnowa24.pl

Zrób pierwszy krok! Warszawa? Terapia uzależnień czeka!

Nałóg to choroba, którą można skutecznie leczyć na każdym etapie uzależnienia. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia każdego uzależnienia jest uświadomienie sobie problemu oraz chęć walki o życie w trzeźwości. Jest to najważniejszy etap, aby rozpocząć terapię uzależnień, która przyniesie oczekiwany skutek. Dopóki uzależniony nie przyjmie do świadomości swojej choroby i nie zdecyduje się z nią walczyć, nie może jej pokonać.

Pierwszy krok często ma miejsce na spotkaniu z psychologiem. Tam uzależnieni i ich rodziny mogą otwarcie rozmawiać o swoich troskach i problemach. Wspólnie z doradcą ustalany jest odpowiedni program odwykowy. Terapia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków to długi proces wymagający sporo pracy i samozaparcia, jednak umożliwia odzyskanie kontroli nad własnym życiem bez destrukcyjnych używek.

Terapia uzależnień – Warszawa – razem przezwyciężymy Twoje uzależnienie

Czujesz, że tracisz kontrolę? Szukasz sposobu na ponowne przejęcie kontroli nad swoim życiem? W takim razie jesteśmy do Twojej dyspozycji. Poznaj naszą kompleksową ofertą wsparcia psychologicznego leczenia uzależnień prowadzoną w ośrodku pod Warszawą.

Terapia uzależnień skierowana jest do osób dorosłych, które cierpią na uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Jeśli szukasz wyjścia z nałogu alkoholowego, narkotykowego lub farmakologicznego, znajdziesz u nas indywidualne porady, diagnostykę i terapię w bezpiecznej, pełnej zaufania atmosferze.

Jeżeli uważasz, że możesz mieć problem z uzależnieniem, zgłoś się do naszego ośrodka. Spotkasz się tu ze zrozumieniem, szacunkiem i akceptacją, otrzymując profesjonalną pomoc specjalistów. Terapia uzależnień w Warszawie, w ośrodku Od-Nowa, skierowana jest do każdego, kto potrzebuje wsparcia i chce odzyskać dawne życie bez nałogów.

Opinie

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub bliskiej Ci osoby

FAQ

Psychologiczna terapia dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy leków najczęściej odbywa się w formie psychoterapii. Może być prowadzona w formie spotkań indywidualnych lub grupowych z psychoterapeutą. Ważne jest również uczestniczenie w różnych warsztatach psychologicznych oraz grupach wsparcia dla uzależnionych.

Ten rodzaj poradnictwa odbywa się na zasadzie jeden na jeden, pomiędzy pacjentem a terapeutą. To bardzo chętnie wybierana terapia uzależnień. Indywidualna sesja zapewnia poufne i bezpieczne środowisko, w którym można omówić wszystkie problemy bezpośrednio z psychoterapeutą.

Psychoterapia grupowa to forma spotkań w kilka osób. Pacjenci pomagają sobie nawzajem rozmawiać o przeszłości i przepracowywać doświadczenia, które spowodowały, że weszli na ścieżkę uzależnienia.

Nie ma znaczenia, gdzie uzależniony zgłosi się po pomoc. Jednak ze względu na długi okres oczekiwania na leczenie refundowane, zalecana jest terapia uzależnień prywatnie. Warszawa ma kilka takich miejsc na swojej mapie. Zdecydowanie warto też wybrać miejsce zaciszne, bezpieczne, gdzie można liczyć na indywidualną pomoc w procesie wychodzenia z nałogu. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień OD-NOWA zlokalizowany jest 20 km od Warszawy, w miejscu, które nie rozprasza i pozwala skupić się na przebiegu terapii.