Strona główna » Blog » Leczenie uzależnień » Leczenie alkoholizmu » Na czym polega terapia DDA i jakie daje efekty?

Na czym polega terapia DDA i jakie daje efekty?

Alkoholizm to poważna choroba, której skutki odczuwa nie tylko osoba pijąca, ale również cała jej rodzina. W Polsce już w połowie lat osiemdziesiątych zaczęto zauważać, że mieszkanie z alkoholikiem, jako członkiem rodziny, może mieć wpływ na wszystkich domowników, a określenie DDA coraz częściej pojawia się w literaturze, mediach i świadomości społecznej. Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików, na czym polega terapia DDA oraz czy leczenie DDA przynosi efekty?

Co oznacza skrót DDA?

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików – jak sama nazwa wskazuje – oznacza dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym. Choć nie jest to funkcjonująca w podręcznikach jednostka chorobowa (nie występuje ona w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11), syndrom DDA jest realnym problemem, z którym boryka się wiele osób: w Polsce populację DDA szacuje się na nawet na 3 miliony ludzi. Wyróżnić można również syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej, czyli syndrom DDD – leczenie wygląda bardzo podobnie, ponieważ także bazuje ono na przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca. Objawy DDA są zbliżone do symptomów występujących u osób z PTSD, czyli Zespołem Stresu Pourazowego, na przykład żołnierzy wracających z wojny. Co ważne, nie wszystkie dzieci alkoholików wymagają terapii, ponieważ nie u wszystkich pojawiają się trudności życiowe spowodowane przez dzieciństwo w rodzinie alkoholowej. Jakie są objawy syndromu DDA w dorosłym życiu?

Po czym rozpoznać syndrom DDA?

Choć każdy przypadek jest inny, można mówić o pewnych cechach wspólnych występujących u dzieci alkoholików. Do najczęściej wymienianych objawów zalicza się:

  • skłonność do izolowania się,
  • nieumiejętność nawiązywania głębszych relacji międzyludzkich,
  • nieustanne poczucie lęku i wstydu,
  • zaniżona samoocena,
  • strach przed bliskością i odrzuceniem,
  • stany depresyjne, zaburzenia odżywiania


oraz inne symptomy utrudniające funkcjonowanie w dorosłym życiu. Terapia dla dzieci alkoholików to szansa na zrozumienie i uporządkowanie trudnych przeżyć z przeszłości.

Sprawdź także: Syndrom DDA – objawy, terapia, leczenie

Terapia DDA – co to jest?

Jeśli chodzi o DDA, leczenie obejmuje psychoterapię oraz wsparcie terapeutyczne; w przypadku DDA nie stosuje się leczenia farmakologicznego, choć może być ono pomocne przy chorobach współwystępujących, na przykład depresji czy zaburzeniach odżywiania. Psychoterapia DDA polega na uporaniu się z traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, zrozumieniu przyczyn trudności w dorosłym życiu oraz przekształceniu negatywnych i nierealistycznych schematów w zdrowe schematy przeżywania i zachowania. Terapia dla DDA jest sposobem na odzyskanie kontroli nad swoim życiem oraz nadaniem mu pozytywnego kierunku. W przypadku DDA psychoterapia jest często procesem wieloletnim, złożonym i trudnym, a dobór formy pracy zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji.

DDA – terapia grupowa czy indywidualna?

Terapia DDA może być realizowana w grupie lub indywidualnie – w obu przypadkach prowadzi ją terapeuta uzależnień. Co to jest terapia DDA grupowa? To spotkania w  kilku- bądź kilkunastoosobowych grupach, których członków łączą podobne przeżycia: wszyscy wychowywali się w rodzinach z problemem alkoholowym. Podczas zajęć uczestnicy udzielają sobie nawzajem wsparcia, wzajemnie się motywują oraz pomagają w rozwiązaniu problemów. Terapia grupowa DDA to oprócz realnej pomocy możliwość nawiązania znajomości z osobami o podobnych przeżyciach i tym samym szansa na wsparcie również po zakończeniu terapii. Jak pracują grupy DDA? Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu i opierają się na Programie 12 Kroków. Podczas spotkania DDA omawia się bieżące problemy, troski i doświadczenia, ale również radości. Część spotkań przybiera formę otwartą (każdy może wziąć w nich udział), niektóre natomiast są spotkaniami zamkniętymi – tylko dla członków wspólnoty. A indywidualna terapia DDA? Pomoc bazuje na uświadomieniu problemu i pracy nad oddzieleniem przeszłości od teraźniejszości. Doświadczony terapeuta układa indywidualny program terapii, uczy rozpoznawania destrukcyjnych schematów oraz wypracowania nowych, zdrowych schematów, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia.

Przeczytaj również: Terapia stacjonarna uzależnień – czym jest i ile trwa?

Czy terapia DDA przynosi efekty?

Terapia DDA prowadzona przez certyfikowanych specjalistów uznawana jest za skuteczną: po jej zakończeniu świadomość uczestników wzrasta, starają się oni także wprowadzać do swojego życia wskazówki otrzymane podczas zajęć. Następuje stopniowa poprawa relacji z innymi osobami, wzrasta poziom zadowolenia z życia, pojawia się również poczucie wewnętrznego spokoju. Warunkiem skuteczności DDA jest przede wszystkim zaangażowanie uczestnika, choć w niektórych przypadkach konieczne jest dopasowanie planu terapii do indywidualnych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że leczenie DDA – zarówno indywidualnie, jak i w grupie – to proces, który może potrwać nawet kilka lat. Warto jednak sięgnąć po pomoc i postawić pierwszy krok na drodze do nowego, lepszego życia.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: