Strona główna » Blog » Leczenie uzależnień » Terapia grupowa uzależnień – jak przebiega i jakie przynosi korzyści

Terapia grupowa uzależnień – jak przebiega i jakie przynosi korzyści

Grupowa terapia uzależnień jest formą leczenia, która pozwala osobom borykającym się z różnymi nałogami pracować nad sobą w przyjaznym środowisku, pod okiem psychoterapeuty. Sesje terapii grupowej mogą się między sobą różnić, ale wszystkie pomagają w wychodzeniu z uzależnienia i odzyskiwaniu kontroli nad życiem. Jak wygląda terapia grupowa uzależnień i dlaczego warto z niej skorzystać?

Grupowe terapie uzależnień to cykle spotkań prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów w gronie kilku lub kilkunastu osób potrzebujących pomocy przy wychodzeniu z nałogu. Najczęstszym przykładem jest terapia grupowa alkoholików czy narkomanów, ale leczy się w ten sposób także inne uzależnienia.

Terapia grupowa – dla kogo to dobra opcja leczenia

Choć terapia grupowa nie dla wszystkich uzależnionych jest „komfortową” formą terapii, jest ona istotnym elementem procesu wychodzenia z nałogu i utrzymywania abstynencji. Jak pokazuje praktyka, większe szanse na poprawę stanu zdrowia mają ci uzależnieni, którzy otrzymują wsparcie społeczne, a to właśnie dzieje się podczas grupowych terapii. Stosuje się je zarówno w zamkniętych ośrodkach odwykowych, jak i „na zewnątrz” – dla pacjentów dochodzących. Uczestnikami terapii grupowej uzależnień mogą być osoby z różnym stopniem uzależnienia, znajdujące się na różnych etapach walki ze swoim nałogiem.

Terapia grupowa czy indywidualna

Zarówno terapia grupowa, jak i indywidualna są potrzebne w leczeniu uzależnienia, dlatego zazwyczaj stosuje się obie. To uzupełniające się działania – jedno nie wyklucza drugiego. Mogą być realizowane jednocześnie lub nie – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, potrzeb osoby uzależnionej oraz decyzji terapeuty.

Jak przebiega i na czym polega terapia grupowa uzależnień

Grupowe terapie uzależnień prowadzi się w niewielkim gronie – w grupach zamkniętych lub otwartych. W pierwszym przypadku skład grupy jest niezmienny. Wszyscy zaczynają i kończą terapię w tym samym czasie i zwykle są na podobnym poziomie uzależnienia (zdrowienia). Grupy otwarte działają nieco inaczej. Na kolejnych spotkaniach mogą pojawiać się nowi uczestnicy. Skład jest zróżnicowany, dzięki czemu na przykład osoby rozpoczynające dopiero swoje leczenie mogą czerpać z doświadczeń tych, którzy są już o wiele dalej w terapii. 

Każda z form tych spotkań jest nadzorowana przez psychoterapeutę. To on odpowiada za przebieg sesji, ale nigdy nie jest jej „głównym bohaterem” – treść tworzą sami uczestnicy, którzy opowiadają o swoim uzależnieniu, problemach, emocjach, obawach, wyzwaniach… Mogą bezpiecznie dzielić się przeżyciami, poczuć, że nie są osamotnieni w swojej chorobie, inspirować się, podpatrując u współuczestników terapii sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i motywować się postępami innych.

Terapia grupowa – zasady

Uczestnictwo w terapii grupowej uzależnień wymaga respektowania określonych zasad. Aby ta forma leczenia miała sens i przynosiła wszystkim korzyści, uczestnicy spotkań muszą być zaangażowani, szczerzy, odnosić się do siebie z szacunkiem… 

  • Ważne jest regularne uczestniczenie w sesjach, ponieważ bezpośrednio wpływa to na efektywność terapii. Opuszczanie spotkań czy niechęć do aktywnego uczestnictwa w nich niewiele wnoszą do procesu terapeutycznego.
  • Nic, co się mówi i dzieje podczas grupowej terapii, nie może wychodzić na zewnątrz. Poufność to jedna z fundamentalnych zasad tego typu spotkań – uczestnicy muszą sobie ufać i być względem siebie otwarci.
  • Duże znaczenie ma także akceptacja. Nie wolno nikogo krytykować czy atakować. Osoby biorące udział w sesji powinny się wzajemnie szanować, uważnie słuchać i nie okłamywać. W grupie terapeutycznej istotne są relacje. 

Poza wymienionymi zasadami terapii grupowej na przebieg i sukces takiej formy leczenia niebagatelny wpływ ma także nastawienie osoby uzależnionej. Niezwykle istotna jest chęć do pracy nad sobą i gotowość do zmiany własnego życia.  

Przeczytaj o stacjonarnej terapii uzależnień – czym jest i ile trwa >>

Grupowa terapia uzależnień – jakie przynosi korzyści 

Najogólniej rzecz ujmując, terapia grupowa uzależnień sprawia, że jej uczestnikom jest… ŁATWIEJ – nawet jeśli nie odczuwają tego od razu od pierwszej sesji. Jest im łatwiej walczyć z nałogiem i wytrwać w trzeźwości, a co za tym idzie odzyskać swoje życie.

Terapia grupowa alkoholików – odnowa24h.pl
Fot. Grupowa terapia uzależnień sprawia, że jej uczestnicy mają szansę na łatwiejsze i szybsze wychodzenie z nałogu.
  • Jest łatwiej, bo nie czują się osamotnieni w swojej chorobie. Zdają sobie sprawę z tego, że inni ludzie także przechodzą przez to samo, że jest ktoś, kto to doskonale rozumie, bo boryka się z takimi samymi trudnościami (jak przykładowo podczas terapii grupowej alkoholików). Zmniejsza się zatem dojmujące poczucie wstydu i izolacji spowodowanej uzależnieniem.
  • Jest łatwiej, bo terapia grupowa działa trochę jak lustro. Można w opowieściach, przeżyciach i doświadczeniach innych zobaczyć siebie, spojrzeć na swoje życie i nałóg z nieco innej strony i na nowo podejść do rozwiązania niektórych problemów.
  • Jest łatwiej, bo uczestnicy terapii uczą się od innych sprawdzonych sposobów radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, z sięganiem po używki. Uczą się prawidłowo identyfikować i wyrażać swoje emocje w zdrowy sposób, co jest kluczowe dla wychodzenia z nałogu.
  • Jest łatwiej, bo w grupie uzależnieni socjalizują się, odzyskują umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych, które utracili z powodu nałogu, a które są niezbędne do normalnego funkcjonowania – w domu, w szkole, w pracy i każdym innym środowisku.
  • Jest łatwiej, bo grupa wspiera, akceptuje, motywuje i daje nadzieję na tak zwane normalne życie. 

***Dowiedz się więcej o indywidualnych i grupowych terapiach uzależnień >>

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: