Strona główna » Nasz zespół » Anna Pietrzak

Anna Pietrzak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Filologii Języków Obcych, instruktor terapii uzależnień (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień – realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia – Warszawa), realizatorka i współautorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia, współzałożycielka i wieloletni pracownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi.

 

Ukończyła następujące staże, treningi i szkolenia:

Organizator: Fundacja Batorego – Komisja Edukacji Alkoholowej (Warszawa):
– szkolenie i staż w ośrodku uzależnień – Father Martin’s Ashley, Maryland, USA,
– szkolenie „Praca z pacjentem w placówkach terapii uzależnień”,
– szkolenie: „Program dla rodzin jako element podstawowej terapii uzależnień”.

Organizator: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Warszawa):
– staż w placówce dla uzależnionej młodzieży Rosecrance – Maryland, USA.

Organizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa):
– staż na obozie terapeutycznym „Strzyżyna” w pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych.

Organizator: Fundacja „UWOLNIENIE” (Łódź):
– TAZA (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich) – trening prowadzenia warsztatu,
– Trening do prowadzenia Warsztatu komunikacji i negocjacji.

 

Anna Pietrzak jest również piosenkarką, przez wiele lat swojego życia była związana z tym zawodem i kontynuuje swoją działalność artystyczną do dziś. Przygotowuje też spotkania poświęcone ruchom trzeźwościowym, w których zawarty jest specjalny repertuar dedykowany szczególnie osobom uzależnionym i ich rodzinom.