Strona główna » Nasz zespół » Andrzej Gorzkowski

Andrzej Gorzkowski

Ukończył certyfikowane szkolenie dla terapeutów odwykowych organizowany przez Komisję Edukacji Narodowej im. Stefana Batorego w dziedzinie alkoholizmu i innych uzależnień z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał uprawnienia Instruktora Terapii Odwykowej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Pracował w zakładach karnych i ośrodkach lecznictwa odwykowego.

Od 1988 roku po odbytej terapii nie pije alkoholu, zna doskonale problemy tej choroby z pomocą programu 12 kroków rzucił 24 lata temu palenie papierosów.

Społecznie pomaga osobom uzależnionym, prowadząc grupy wsparcia w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Noclegowni dla Bezdomnych. Pomaga alkoholikom poprzez sponsoring.